Home Blog

World Kobane Day 2019 – #RiseUp4Rojava

World Kobane Day is uitgeroepen op 1 november 2014 als een dag van internationale steun voor het verzet van de burgers van Kobane in Noord-Oost Syrië tegen de jihadisten van ISIS. Sinds de overwinning in Kobane, wordt dit keerpunt in de zwarte bladzijde van de geschiedenis gevierd als een overwinning en solidariteit met de verzetsstrijders van Noord- en Oost- Syrië.

Deze overwinning heeft de wereld gefascineerd en het betekende een nieuw begin voor onderdrukte volkeren in de regio, die een systeem van zelfbestuur waren begonnen, die een stem geeft aan alle gemeenschappen in Noord- en Oost- Syrië.

Tot voor kort was Noord- en Oost- Syrië een oase van stabiliteit in de regio. Onder “de Democratische autonome administratie (DAA) van Noord- en Oost- Syrië” leven meer dan 5 miljoen Syriërs met verschillende etnische en religieuze achtergronden – Koerden, Arabieren, Christenen (Armenen en Assyriërs, Chaldeeërs en Syriacs), Turkmenen, Tsjetsjenen, Alevieten en Yezidi’s – vreedzaam samen.

Op 9 oktober 2019 is onder leiding van Erdogan het Turkse leger en verschillende jihadistische milities een grootschalige invasie en aanval gestart op Noord- en Oost- Syrië met als doel om deze stabiele regio DAA te vernietigen en de regio etnisch te wijzigen door middel van een genocide op de verschillende gemeenschappen die woonachtig zijn in de regio.

Deze militaire agressie heeft al ernstige gevolgen. Tot op heden zijn meer dan 200 burgers gedood honderden gewonden gevallen door de agressie van Turkse militairen en Jihadistische milities, er zijn meer dan 3000.000 mensen ontheemd. Onder het toeziend oog van de internationale wereld voeren het Turkse leger en diens Jihadistische proxy strijdkrachten oorlogsmisdaden uit, gebruiken de verboden chemische wapens en martelen en executeren gevangenen. Terwijl de DAA zich verdedigt tegen de aanvallen van Turkse militairen en Jihadistische milities, houden de autoriteiten momenteel 70.000 IS strijders, families en aanhangers vast in de gevangenissen, hoewel de afgelopen weken als gevolg van de Turkse militaire aanvallen meer dan 750 van deze gevangenen zijn ontsnapt.

In de afgelopen jaren hebben meer dan 11.000 vrouwen en mannen van de Syrische Democratische Krachten (SDF), inclusief internationale vrijwilligers die hun leven hebben in de strijd tegen ISIS.

Wij moeten handelen om deze keerpunt in de zwarte bladzijde van de geschiedenis te behouden en de mensen te eren die dit mogelijk hebben gemaakt door hun grote offers.

We zullen niet toestaan dat Noord- en Oost- Syrië een veilige regio en symbool van pluralisme, hoop en vrede verlaten wordt.

Wij zullen de genocidale invasie en bezetting van Noord- en Oost- Syrië stoppen!

Wij roepen iedereen op om nu actie te ondernemen in solidariteit met de volkeren van Noord- en Oost- Syrië. Neem contact op met uw politieke vertegenwoordigers om de volgende dringende verzoeken kenbaar te maken:

  • Eis de onvoorwaardelijke en onmiddellijke terugtrekking van alle Turkse militairen en Jihadistische milities uit heel Noord- en Oost- Syrië, inclusief Afrin
  • Een verbod instellen en handhaven van een No-Fly zone in het luchtruim van Noord- en Oost Syrië (met uitzondering van vluchten die uitsluitend humanitair zijn)
  • Een vredesmacht op te richten die wordt ingezet langs de volledige grens tussen Turkije en Syrië
  • Officiële erkenning van de Democratische Autonome Administratie (DAA) van Noord- en Oost- Syrie en haar vertegenwoordigers uit te nodigen om deel te nemen aan het constitutioneel comité van de Verenigde Naties voor Syrië
  • Economische sancties tegen Turkije in te zetten en Turkije te boycotten om te voorkomen dat militaire operatie en oorlogsmisdaden worden gefinancierd.
  • Vraag het Internationale Strafhof (ICC) om de Turkse president Erdogan te onderzoeken voor oorlogsmisdaden

Bestuur DemNed (Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan)                                                                  www.demned.nl

De Koerden vormen een belemmering voor zijn dromen dus wilt hij ze uitroeien!

Rojava,een gebied  waar Koerden,Arabieren,christenen,Yezidis samen leven wordt momenteel onder leiding van Turkse president Erdogan  gebombardeerd. De Koerden in Rojava (West-Kurdistan/Noordoost-Syrie) vormen een lichtpuntje in een duister gebied. Sinds 2012 hebben de mensen in Rojava, met een mede leidende rol van vrouwen, een sociaal systeem opgebouwd dat een vreedzaam, radicaal-democratisch, gendervrij leven mogelijk maakt voor alle etnische, religieuze en culturele groepen in de regio. Deze autonome zelforganisatie is gecreëerd door het sterke geloof in democratie, vrijheid en de solidariteit van alle volkeren. De Syrische Democratische Strijdkrachten(SDF) hebben samen met internationale coalitie de bevolking in Rojava beschermd tegen de aanvallen van IS.De SDF bestaat uit Koerdische, Arabische en Assyries milities. Dankzij hun strijdkracht is de IS barbaren uitgeschakeld waarbij 13.000 SDF strijders zijn omgekomen en duizenden gewond zijn geraakt.

Trump heeft recent aangekondigd  dat internationale coalitie zich zullen terugtrekken uit deze regio. Trump wil de verantwoordelijkheid voor de strijd tegen de overblijfselen van de zogenaamde Islamitische Staat (IS)  overgedragen aan Turkije. Het is een open oorlogsverklaring aan alle waarden van de mensheid  om de verantwoordelijkheid voor de strijd  tegen IS nu aan een land te geven dat de IS-barbaren logistiek en financieel heeft  gesteund.Duizenden IS gevangenen zullen door Turkse regering vrijspel krijgen om zicht weer  te organiseren wat een gevaar vormt voor ons allen.Een aanval van Turkije betekent, vergelijkbaar met het offensief van Turkije in Afrin,  duzienden burgers zullen worden gedood en miljoenen mensen zullen worden ontheemd (waaronder mensen die al vluchteling of intern ontheemde mensen zijn). Een dergelijke operatie zal ook alle alternatieve democratische structuren in gevaar brengen die zijn opgebouwd in het gebied voor de vrijheid, vrede, gerechtigheid en de bevrijding van vrouwen. Het wordt een mondiaal probleem  en de gevolgen zullen niet alleen binnen de Syrische grenzen blijven maar zich verspreiden in de hele wereld.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat Erdogan’zijn’ droom om een radicaal islamitische staat ,zoals IS,  wil realiseren. Dit wil hij doen door nu vele Jihadisten in het grondgebied te plaatsen dat hij van plan is te veroveren. De EU keurt de aanvallen af maar ondertussen gaan mensen in Rojava dood. De verenigde natie EU kan deze, als ze dat zouden willen, aanvallen stop zetten. Wij willen dat EU en de verenigde naties  onmiddellijk stappen onderneemt om de afschuwelijke aanvallen stop te zetten en vragen allen solidair te zijn met de strijd van de Koerden door  deel te nemen aan onze acties die in deze week plaatsvinden.

De bovengenoemde acties zullen alleen deze week plaatsvinden. Zoals bij Kobani en Afrin zullen de Koerden gedurende aanvallen op Rojava in Europa elke dag op straat acties gaan uitvoeren.

Als we niet willen dat IS opnieuw  in de Europese steden aanslagen pleegt, wees dan solidair met de Koerdische bevolking die zich verzet en spreek je uit  tegen de aanval van Turkije  door Nederlandse regering op te roepen acties te ondernemen.

Mail ons en wij nemen contact met u op;  info@demned.nl

Koerdische journalisten bezochten hongerstakers in Den Haag

ANF Images

De solidariteitsbezoeken aan de Koerdische hongerstakers Hüseyin Yıldız en Hasbi Çakıcı in Den Haag, die op de 46e dag van hun hongerstaking zijn om een einde maken aan het onwettige isolement dat is opgelegd aan Abdullah Öcalan.

De Koerdische journalisten en schrijvers Fuat Kav en Amed Dicle brachten afgelopen zondag 3 maart een solidariteitsbezoek aan de twee hongerstakers.

Fuat Kav pleitte voor steun voor de weerstand tegen de hongerstaking en zei: “Ik geloof dat weerstand zeker in de overwinning zal eindigen.”

Yıldız en Çakıcı werden ook bezocht door leden van de HAKDER, de Unie van Alevi-vrouwen in Nederland. Namens de groep zei de voorzitter van de Unie, Sevim Kaplan: “Het is tijd om te verenigen. We zullen ons verenigen en slagen door weerstand. ”

ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN:

Demned geeft vorm aan haar sociale, culturele en politieke activiteiten door zich te richten op wat haar achterban en de verenigingen verlangen en nodig hebben. Demned neemt niet de verantwoordelijkheid van deze verenigingen over, maar levert ondersteuning, adviseert, coacht en informeert waar nodig.

Er is sprake van een overkoepelende dienstverlening met vrijwilligers die voldoende bagage hebben om kwalitatieve activiteiten op te zetten en maatschappelijk actief te zijn. Demned vormt op dit punt een brugfunctie tussen individuele verenigingen, verschillende organisaties in Nederland, waarmee we kunnen samenwerken.

Demned is ook de spreekbuis voor haar achterban in binnen- en buitenland en informeert de publieke opinie regelmatig door middel van persberichten, opiniërende stukken in de media, interviews op tv, radiozenders en in kranten.

Demned is belangenbehartiger van haar achterban en neemt in deze functie actief deel aan de politieke en maatschappelijke discussies, zowel met politici in het parlement als met lokale politici in gemeenteraden. Daarnaast overlegt Demned met andere landelijke en lokale instanties zoals veiligheidsadviseurs, Amnesty International, etc.

Demned informeert haar achterban regelmatig over beleid, rechtstaat, actuele thema’s, maar bevordert ook deelname van haar achterban door politieke betrokkenheid en deelname in de Nederlandse politiek. Hiervoor organiseren wij bijeenkomsten met Nederlandse politici.

Demned kan dus gezien worden als hét kenniscentrum voor alle gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland. We organiseren regelmatig bij- en nascholingsactiviteiten voor onze leden en achterban. Daarnaast organiseren wij verschillende congressen, workshops en symposia met sprekers uit het binnen- en buitenland.

Bij lokale stichtingen en vereniging die aangesloten zijn bij Dem Ned worden culturele activiteiten georganiseerd zoals muziek en instrumentlessen, dans en theaterlessen en ook taallessen in het Kurmance, Zazaki, Nederlands en Engels (afhankelijk van de behoefte van de lokale achterban).

Voor meer informatie: info@demned.nl

WIE ZIJN WIJ?

Demned is een Raad van gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland.  Onze achterban bestaat namelijk niet alleen uit Koerden overigens is dit wel de grootste groep, maar ook uit andere gemeenschappen uit Koerdistan zoals de Assyriërs, Armenen, Yeziden, Christenen, Alevieten en Soennieten. Demned is een overkoepelend orgaan in Nederland. Deze gemeenschappen in Nederland tellen ongeveer 130 000 burgers. Deze wonen verspreid over heel Nederland, de grote steden zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Arnhem zijn wel de meest bewoonde steden door deze gemeenschappen. In deze steden hebben wij ook stichtingen of verenigingen die georganiseerd zijn volgens het volksradensysteem. Een volksraad bestaat uit verschillende commissies zoals: externe relaties, opleidingscommissie, culturele en sociale commissies en een rechtvaardigheidscommissie. Al deze commissies werken zelfstandig maar komen bijeen met hun activiteiten. Zo houdt de commissie externe relaties zich bezig met het onderhouden van de (diplomatieke) contacten, maar is ook een spreekbuis van de achterban. De culturele commissie houd zich bezig met culturele activiteiten en de sociale commissie onderhoud de contacten met de achterban. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de leden hiervoor is de opleidingscommissie actief. Mensen worden gehoord, geactiveerd en opgeleid. De vrouw speelt een belangrijke rol binnen de gemeenschap, zij hebben een onafhankelijke commuun of eigen vrouwenraad waar zij gericht op vrouwen en kinderen hun eigen activiteiten organiseren. Dat de vrouw een belangrijke rol speelt komt  ook terug in het co-voorzitterschap. Iedere raad heeft een co-voorzitterschap welke bestaat uit een man en een vrouw.

Verder is democratie een zeer belangrijke waarde van Demned.  Alle commissieleden en voorzitters worden op democratische wijze gekozen door de leden van een stichting/vereniging.  Lokaal vinden er verkiezingen plaats voor de voorzittersfuncties en ook landelijk voor de covoorzitters van Demned.

ONZE VISIE & MISSIE

Demned is een officiële instantie, die een brede en overkoepelende functie heeft over diverse gemeenschappen uit Koerdistan die in Nederland woonachtig zijn. Demned verenigt en verbindt deze gemeenschappen met elkaar. Door middel van haar expertise, ervaringen en deskundigheid zet Demned zich in om deze gemeenschappen actief te laten deelnemen aan de Nederlandse maatschappij, waarbij ze hun culturele identiteit kunnen behouden, zich verder kunnen ontwikkelen en toch goed geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Wij streven naar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

MISSIE

De missie van Demned is om in onze achterban integratie te stimuleren waarbij democratie, gendergelijkheid en ecologie centraal staan. We streven ernaar om de gemeenschappen uit Koerdistan die woonachtig zijn in Nederland actief deel te laten nemen op sociaal-maatschappelijke domeinen.

ZATERDAGMOEDERS in Turkije komen voor de 700-ste keer bijeen

Het fenomeen ‘ZATERDAGMOEDERS’ is in Nederland minder bekend dan de ‘Dwaze Moeders’ (Vereniging van Moeders van het Meiplein) uit Argentinië. Toch strijden beide groepen Moeders voor dezelfde gerechtigheid en dezelfde burgerrechten. Ze willen namelijk weten waar hun verdwenen dierbaren zijn gebleven.

Voor de 700ste keer komen familieleden in Istanbul bij elkaar met de eis: “Vind diegenen die verdwenen zijn en biedt ons gerechtigheid”. De opgepakten werden gevangen genomen door veiligheidstroepen en vervolgens werd hun bestaan ontkend door de officiële autoriteiten. Bovendien ontvingen mensenrechtenverdedigers die hen ondersteunen geen enkele informatie over hun verblijfplaats. Sinds 700 weken al komen de ZATERDAGMOEDERS iedere zaterdagmiddag om 12:00 samen op het Galatasaray Plein (één van de drukste locaties in Istanbul). De moeders dragen foto’s van honderden van hun verdwenen familieleden en dierbaren met zich mee. Deze campagne van de ZATERDAGMOEDERS is het langstlopende vreedzame protest in de geschiedenis van Turkije.

Sinds 1995 komen elke zaterdag moeders bijeen op het Galatasaray Plein voor een sit-in demonstratie om de overheid te vragen naar het lot van hun geliefden, die in de jaren ’90 zonder enig spoor verdwenen. Vaak werden zij ontvoerd, gemarteld en vermoord. De oproep van het Galatasaray Plein is er voor iedereen. Het stilzwijgen over de onrechtvaardigheid, baart namelijk meer onrechtvaardigheid.

Waar je ook bent, sta schouder aan schouder om jullie steun te betuigen voor de eisen van de ZATERDAGMOEDERS en de waarheid en de gerechtigheid recht te doen. Wij roepen iedereen op om solidair te zijn met de ZATERDAGMOEDERS:

Zaterdag 25 augustus 2018

15:00 uur op de Dam in Amsterdam

Comité Zaterdagmoeders

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gulcan Coban, 06-39559859

Mustafa Ayranci, 06-22202879

Demonstratie tegen Turkse aanval jegens Yezidis in Shengal – Den Haag

De vijandigheid van de Turkse staat jegens het Koerdische volk en het Yezidi-volk gaat door en hun campagne van gewelddadige aanvallen blijft voortduren. Op 15 augustus 2018, bombardeerden Turkse gevechtsvliegtuigen de Sinjar -regio van Irak en vele Yezidi’s werden gedood en gewond. De deelnemers aan de actie bij het Parlementsgebouw in Den Haag veroordelen deze weerzinwekkende en inhumane aanval door de Turkse staat met klem.

De demonstranten doen een beroep op alle internationale organisaties, in de eerste plaats de Verenigde Naties en de Global Coalition om ISIS te verslaan, om zich te verzetten tegen de aanvallen van de Turkse staat en solidair te zijn met de Yezidi-bevolking.

Turkse moskeekoepel organiseerde jeugdkampen naar radicale imam – Nederland

Tweede Kamerleden spraken vorige week hun zorg uit over het plan van de Turkse regering om weekendscholen op te richten in Nederland. De scholen zouden gericht zijn op de Turkse taal, geschiedenis en Islam.

De Kamer vreest dat Turkije hiermee greep probeert te houden op Turkse-Nederlanders. Nu blijkt het omgekeerd ook voor te komen: Turkse-Nederlanders die naar Turkije op kamp gaan voor onderwijs bij radicaal-islamitische scholen.

De Turke Moskee-organisatie Milli Görüs heeft de afgelopen jaren tientallen Turks-Nederlandse jongeren meegenomen naar Turkije, om lessen te krijgen van een radicale imam, Nureddin Yildiz, die de gewapende jihad in Syrië steunt en geweld tegen vrouwen legitimeert.

Bron: NRC

Limburger zal vervolgd worden voor beledigen Erdogan – Nederland

Het Openbaar Ministerie in Den Haag vervolgt een 64-jarige man uit Sittard voor het beledigen van de Turkse president Erdogan. De Limburger wordt ervan verdacht in 2016 zo’n vijf mails aan de Turkse ambassade in Den Haag te hebben verstuurd. In de mails, die zowel in het Engels als in het Nederlands waren opgesteld, maakte hij de vergelijking tussen president Erdogan en Adolf Hitler.

Dat deed hij zowel in tekst als in beeld, onder door Erdogan af te beelden in nazi-uniform. Ook noemde hij de Turkse president een zwijn en Turkije een nep-islamitische staat, aldus de man.

De plaatsvervangend ambassadeur van de Turkse ambassade deed op basis van deze mails aangifte bij de Haagse politie. Die startte een onderzoek naar de mails en kwam terecht bij de man uit Sittard. Hij werd vorig jaar verhoord. Het Openbaar Ministerie besloot in de loop van 2017 de man man te vervolgen voor het beledigen van een bevriend staatshoofd.