World Kobane Day 2019 – #RiseUp4Rojava

World Kobane Day is uitgeroepen op 1 november 2014 als een dag van internationale steun voor het verzet van de burgers van Kobane in Noord-Oost Syrië tegen de jihadisten van ISIS. Sinds de overwinning in Kobane, wordt dit keerpunt in de zwarte bladzijde van de geschiedenis gevierd als een overwinning en solidariteit met de verzetsstrijders van Noord- en Oost- Syrië.

Deze overwinning heeft de wereld gefascineerd en het betekende een nieuw begin voor onderdrukte volkeren in de regio, die een systeem van zelfbestuur waren begonnen, die een stem geeft aan alle gemeenschappen in Noord- en Oost- Syrië.

Tot voor kort was Noord- en Oost- Syrië een oase van stabiliteit in de regio. Onder “de Democratische autonome administratie (DAA) van Noord- en Oost- Syrië” leven meer dan 5 miljoen Syriërs met verschillende etnische en religieuze achtergronden – Koerden, Arabieren, Christenen (Armenen en Assyriërs, Chaldeeërs en Syriacs), Turkmenen, Tsjetsjenen, Alevieten en Yezidi’s – vreedzaam samen.

Op 9 oktober 2019 is onder leiding van Erdogan het Turkse leger en verschillende jihadistische milities een grootschalige invasie en aanval gestart op Noord- en Oost- Syrië met als doel om deze stabiele regio DAA te vernietigen en de regio etnisch te wijzigen door middel van een genocide op de verschillende gemeenschappen die woonachtig zijn in de regio.

Deze militaire agressie heeft al ernstige gevolgen. Tot op heden zijn meer dan 200 burgers gedood honderden gewonden gevallen door de agressie van Turkse militairen en Jihadistische milities, er zijn meer dan 3000.000 mensen ontheemd. Onder het toeziend oog van de internationale wereld voeren het Turkse leger en diens Jihadistische proxy strijdkrachten oorlogsmisdaden uit, gebruiken de verboden chemische wapens en martelen en executeren gevangenen. Terwijl de DAA zich verdedigt tegen de aanvallen van Turkse militairen en Jihadistische milities, houden de autoriteiten momenteel 70.000 IS strijders, families en aanhangers vast in de gevangenissen, hoewel de afgelopen weken als gevolg van de Turkse militaire aanvallen meer dan 750 van deze gevangenen zijn ontsnapt.

In de afgelopen jaren hebben meer dan 11.000 vrouwen en mannen van de Syrische Democratische Krachten (SDF), inclusief internationale vrijwilligers die hun leven hebben in de strijd tegen ISIS.

Wij moeten handelen om deze keerpunt in de zwarte bladzijde van de geschiedenis te behouden en de mensen te eren die dit mogelijk hebben gemaakt door hun grote offers.

We zullen niet toestaan dat Noord- en Oost- Syrië een veilige regio en symbool van pluralisme, hoop en vrede verlaten wordt.

Wij zullen de genocidale invasie en bezetting van Noord- en Oost- Syrië stoppen!

Wij roepen iedereen op om nu actie te ondernemen in solidariteit met de volkeren van Noord- en Oost- Syrië. Neem contact op met uw politieke vertegenwoordigers om de volgende dringende verzoeken kenbaar te maken:

  • Eis de onvoorwaardelijke en onmiddellijke terugtrekking van alle Turkse militairen en Jihadistische milities uit heel Noord- en Oost- Syrië, inclusief Afrin
  • Een verbod instellen en handhaven van een No-Fly zone in het luchtruim van Noord- en Oost Syrië (met uitzondering van vluchten die uitsluitend humanitair zijn)
  • Een vredesmacht op te richten die wordt ingezet langs de volledige grens tussen Turkije en Syrië
  • Officiële erkenning van de Democratische Autonome Administratie (DAA) van Noord- en Oost- Syrie en haar vertegenwoordigers uit te nodigen om deel te nemen aan het constitutioneel comité van de Verenigde Naties voor Syrië
  • Economische sancties tegen Turkije in te zetten en Turkije te boycotten om te voorkomen dat militaire operatie en oorlogsmisdaden worden gefinancierd.
  • Vraag het Internationale Strafhof (ICC) om de Turkse president Erdogan te onderzoeken voor oorlogsmisdaden

Bestuur DemNed (Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan)                                                                  www.demned.nl