Uitkomst Turkse referendum: Waar zijn duizenden NEE-stemmen gebleven?

0
263

Uitkomst Turkse referendum: Waar zijn duizenden NEE-stemmen gebleven?

Afgelopen weekend heeft een kleine meerderheid van plusminus 51% van de Turkse bevolking  besloten, om in te stemmen met de wens van president Erdogan om Turkije om te vormen in een autocratie. Door het referendum te winnen kan Erdogan zijn macht, na de parlementaire verkiezingen in 2019, aanzienlijk uitbreiden om vervolgens zelfstandig beslissingen te kunnen nemen; bijvoorbeeld bij het aanstellen en ontslaan van de premier en rechters. Allemaal bevoegdheden die hij in zijn huidige ceremoniële functie niet heeft. In feite heeft Erdogan zich op deze manier alle macht toegeëigend en kan dit worden worden gezien als een “democratische”manier van een coup.

Gedurende het referendum zelf zijn diverse onregelmatigheden waargenomen. Hierdoor twijfelen de oppositiepartijen HDP en CHP aan de uitslag en de geldigheid van het referendum. Diverse internationale waarnemers van OVSE hebben ook geconcludeerd dat het referendum niet eerlijk is verlopen en dit heeft men ook officieel bevestigd. In diverse steden zijn tegenstemmers meteen de straat op te gaan om te protesteren tegen de uitslag. Over de onregelmatigheden zijn door de oppositie  klachten ingediend bij de Kiesraad. Deze heeft de klachten inmiddels van tafel geveegd.

Enkele van de opvallende zaken welke voor en gedurende het referendum zijn waargenomen:

  • Er zijn tijdens, en na de stemmingen, diverse filmpjes opgedokenop social media en nieuwszenders, waaruit blijkt dat stapels stembiljetten met “evet” (‘ja’) werden bestempeld door aangewezen toezichthouders en niet door stemgerechtigden zelf;
  • HDP-toezichthouders werdenin de aanloop van de verkiezingsdag opgepakt en vastgehouden, waardoor in veel steden geen toezichthouders aanwezig waren vanuit de HDP (derde grootste partij van Turkije);
  • Honderdduizenden mensen, waaronder oppositieleden die daardoor geen campagne hebben kunnen voeren, waren al eerder opgepakt en zaten onterecht vast. Hier zaten ook journalisten, advocaten en rechters tussen. Mensen die vanuit hun functie hadden kunnen toezien op een eerlijk verloop van het referendum;
  • Er zaten volgens objectieve waarnemers geen zegels op2,5 miljoen stembiljetten, welke toch meegeteld zijn terwijl dit ongeldige stemmen zijn;
  • Er zijn staatsmiddelen misbruiktwaarmee het ‘ja-kamp” bevoordeeld is en er zijn binnen- en buitenlandse wetten overtreden in aanloop naar het referendum;
  • Een oorlog in hetZuid-Oosten van Turkije, welke weer volledig opgelaaid is dankzij Erdogan zijn onderdrukkingspolitiek, verlamt al 2 jaar de Koerdische regio. Hierdoor waren veel burgers niet in staat om te gaan stemmen. Ook de angst, ontstaan als gevolg van de oorlog, is een reden geweest voor vele Koerdische burgers om niet te gaan stemmen;
  • Ook in Nederland hebben mensen met de Turkse nationaliteit hun stem uitgebracht. In de aanwezigheid van diverse objectieve waarnemers zijn deze stemmen geteld. Na de tellingen in Turkije van alle stemmen, inclusief die uit Nederland, bleek dat er tienduizenden “Nederlandse” stemmen verdwenen waren. Er waren in Nederland meer stembiljetten geteld dan in Turkije. Het is onduidelijk voor welke kamp deze biljetten waren en wat voor invloed deze dus op de uitslag zouden hebben gehad.

Al deze punten zijn door DemNed onder de aandacht van de diverse Nederlandse, internationale politieke organisaties en media gebracht. Wij kijken met argusogen naar de consequenties die deze uitslag teweeg gaat brengen; zowel in Turkije, als in Koerdistan, als in Nederland. Het totalitaire regime van Erdogan zal zorgen voor toenemende polarisatie tussen de diverse bevolkingsgroepen in Turkije, maar ook in Nederland. De democratie, voor zo ver deze er nog is in Turkije, zal alleen verder afnemen.

Het is in het belang van de bevolking, de democratie, de mensenrechten en vooral de vrede dat Turkije zijn democratische beginselen niet verder afbreekt. De  democratische- en mensenrechten van de burgers in Turkije dienen beschermd en gewaarborgd te blijven. De EU en NAVO dienen hierop toe te zien.

Om onze steun aan de demonstranten, de NEE-stemmers die opkomen voor de democratie, in Turkije te betuigen, roepen wij een ieder op zich donderdagavond 20 april 2017 aan te sluiten bij een protestactie op de Dam te Amsterdam. Deze actie zal om 19.30 aanvangen.
DemNed

Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here