Turkije op pad naar het referendum.

0
230

Turkije op pad naar  het referendum.

Het grondwetsvoorstel, ingediend door president Erdogan’s AKP- partij, dat door de Turkse parlementaire commissie is goedgekeurd zal zich de aankomende lente vertalen in een referendum. Het doel van  dit referendum is het veranderen van de grondwet op 18 verschillende artikelen. Eén van de meest ingrijpende wijzigingen betreft het verdwijnen van het parlementaire stelsel  waardoor een einde komt aan de scheiding der machten. Het doel van Erdogan is om tegelijkertijd als staats- en regeringsleider te fungeren en zijn invloed op justitie te vergroten.

De belangrijkste grondwetswijzigingen luiden als volgt;
– Verkiezingen zullen voortaan om de 5 jaar gehouden worden  in plaats van 4 jaar.
– Macht van het parlement om de uitvoerende macht te controleren wordt afgeschaft.
– Moties van wantrouwen en het voorstellen van parlementaire onderzoeken worden afgeschaft. Er mag voortaan hooguit gedebatteerd worden op of via de media.
– Afschaffing ministerraad. De president wordt het hoofd van de uitvoerende macht en de staat zelf. Heeft de macht ook om ministers aan te stellen en te ontslaan.
–  De president krijgt dusdanig veel macht, waardoor zijn onschendbaarheid feitelijk van tafel wordt geveegd.
– President krijgt de mogelijkheid om sneller een noodtoestand (staat van beleg) uit te roepen waardoor de wetgeving tijdgelijk niet van toepassing is.
– Er ontstaat een nieuwe “Raad van rechters” die bestaat uit 12 leden waarvan 5 gekozen door de president en 6 door het parlement.
– President krijgt eigenhandig de taak om begrotingen op te stellen. Die begrotingen moeten goedgekeurd worden door het parlement.
– Het recht van het parlement om de uitvoerende macht (presidentschap) te controleren wordt afgeschaft.
– Het aantal parlementszetels gaat van 550 naar 600.
– Het hebben van een strafblad vormt straks geen belemmering meer voor het passief kiesrecht.
Deze grondwetswijzigingen hebben direct tot gevolg dat Erdogan behoorlijk wat extra macht aan zichzelf toekent. Volgens deze wijzigingen kan president Recep Tayyip Erdogan theoretisch gezien nog tot 2029 aan de macht blijven.

De Koerden, Alevitische gemeenschap, progressieve krachten, etnische en religieuze minderheden zullen tijdens het referendum “NEE” stemmen om de rechtsstaat en democratie te waarborgen. “JA” stemmen betekent dat  de president alle macht krijgt zonder enige vorm van transparantie en  controlemechanismen. De huidige oppositie in Turkije, voor zover deze nog bestaansrecht heeft, , zal zich negatief jegens  dit referendum uiten. De grootste oppositiepartijen CHP en HDP hebben zich al genesteld achter een grote nee-stem. De ultra nationalistische,  MHP heeft echter steun uitgesproken aan het nieuwe systeem.

Vele (lees: duizenden) leden en parlementariërs van de progessief-linkse HDP zijn in de afgelopen maanden structureel beschuldigd van terrorisme en massaal gearresteerd. De twee co-voorzitters van de HDP, Selahattin Demirtas en Figen Yuksedag die bij de laatste verkiezingen in 2014 meer dan 8 miljoen stemmen voor zich wisten te winnen,  zitten tot op heden onder erbarmelijke omstandigheden vast.

Daarnaast hangt er een grimmige sfeer  rondom het referendum. Zo maken AKP-politici en lokale burgemeesters/gouverneurs duidelijk dat nee-stemmers als terroristen zullen worden berecht en worden  onschuldige burgers via de staatsgecontroleerde (staatsgecontroleerde is 1 woord. Dus aan elkaar schrijven) media 24/7 geïndoctrineerd met onwaarheden. Turkije is een land dat van de status voormalig EU-aspirant is afgegleden naar een staatssponsor van terrorisme, instabiele factor in het Midden-Oosten, dictatuur en mensenrechtenschender. Het is een NAVO-lid dat zijn buurlanden invalt en elke dag zowel nationale als internationale wetten schendt.

Wij vragen de Europese Unie  en de Nederlandse staat deze ernstige negatieve ontwikkelingen op het gebied van de rechtsstaat en democratie in Turkije een halt toe te roepen door alle Europees  en NAVO- gerelateerde gesprekken op te schorten.

DemNed
Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here