Stop de burgermoorden in Afrin!

0
265

In de afgelopen weken zijn er meerdere moties ingediend in het tweede kamer, om de Turkse aanvallen op het overwegend Koerdische Afrin in Noord Syrië te veroordelen. Intussen zijn er meer dan 200 burgerslachtoffers gevallen, waarvan 50 kinderen. Turkije is op 20 januari jongstleden de militaire operatie Olijftak gestart tegen de Syrisch-Koerdische enclave Afrin; ondanks verzoeken vanuit de internationale gemeenschap heeft Turkije tot op heden geen rechtvaardigingsgronden aangeleverd, die een beroep op zelfverdediging rechtvaardigen.

Op donderdag 15 februari j.l. was er in de Kamer een debat over deze Turkse invasie van Afrin. In de ingediende moties en tijdens het debat is herhaaldelijk aan bod gekomen dat de invasie van de Turkse regering in Afrin leidt tot nog meer destabilisatie van de enige stabiele regio in Syrië, waar veel vluchtelingen een veilige haven in konden vinden, ongeacht hun etnische achtergrond en/of religie.

Recent is er vanuit de VN herhaaldelijk, om humanitaire redenen, opgeroepen tot een staakt-het-vuren; in de tweede kamer is de regering met de ingediende moties verzocht, om in onder meer de VN-Veiligheidsraad alle strijdende partijen in Syrië op te roepen tot een staakt-het-vuren. Er is tevens gewezen op het feit dat er in de afgelopen maanden vanuit Nederland militair materieel is geleverd aan Turkije. Er is verzoek ingediend bij de regering, om het wapenexport aan Turkije een halt toe te roepen en te onderzoeken of de door Nederland geleverde militair materieel door Turkije wordt ingezet tegen de burgers in Syrië.

Tevens is er een verzoek ingediend bij de regering om binnen de NAVO en de LU in te zetten voor een gezamenlijke veroordeling van de Turkse aanval op Afrin, als Turkije rechtvaardigingsgronden voor het beroep op Artikel 51-VN Handvest (zelfverdediging) niet aanreikt.

Ondanks het ontbreken van gronden vanuit de Turkse regering voor de aanvallen op Afrin, ondanks het feit dat vele burgers, waaronder ook kinderen, ouderen en vrouwen slachtoffer zijn van deze aanvallen vanuit de Turkse regering, zijn deze aanvallen door de regering niet veroordeeld. Ondanks destabilisatie van de regio, met meer vluchtelingen die ook richting het Westen zullen uitwijken, zijn de ingediende moties afgewezen. Ondanks berichten dat de Koerdische milities, de belangrijkste bondgenoten van het Westen in de strijd tegen ISIS, het front tegen ISIS verlaten vanwege aanvallen van de Turkse staat, waardoor ISIS nog meer vrije ruimte krijgt en ook kan uitwijken naar het Westen, heeft de regering deze aanvallen helaas niet veroordeeld.

Dit is een harde klap voor de in Nederland wonende 130.000 Koerden, die in de afgelopen weken massaal in de grote steden de straat op gegaan zijn, zoals ook in andere Europese steden. Het waren de Koerden die met de Westerse coalitie partners streden tegen ISIS, met gevaar voor hun eigen leven. Het zijn nu dezelfde Koerden die opgeofferd worden, waarbij blijkbaar mensenrechten en veiligheid van etnische minderheden in de regio Afrin onder moeten doen voor economische en politieke belangen.

De Nederlandse regering wil de Turkse aanvallen op Afrin nog niet veroordelen. Turkije  krijgt nog 3 weken de tijd om verantwoording af te leggen, maar intussen gaat de oorlog tegen de burgers in Afrin gewoon door. Vandaag is er een konvooi van Koerdische burgers, die vanuit Cizre (Turkije) naar Afrin (Syrie) wandelden, aangevallen door de Turkse militairen, waarbij er drie burgers om het leven gekomen zijn en vele gewonden zijn. Het totaal aantal doden is nog niet bekend.

De Koerdische Nederlanders roepen de regering op om deze aanvallen te veroordelen en wapenleveranties aan Turkije een halt toe te roepen

De Koerdische Nederlanders zullen doorgaan met hun acties tegen de aanvallen van Turkije op Afrin!

Wij zullen demonstreren op zaterdag 24 februari 2018 om 14.30 uur op het Malieveld in Den Haag en op de 25e in Venlo; volgende week zullen we wederom protesteren in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.