STEM NEE TEGEN DE TURKSE INVASIE IN AFRIN!

0
842
STEM NEE TEGEN DE TURKSE INVASIE IN AFRIN!
Het AKP regime van Erdogan voert vanuit Turkije sinds 20 januari 2018 militaire aanvallen uit op Koerden in Afrin, in Noord Syrische regio, beter bekend als Rojava. Donderdag 15 februari 2018 was er een debat in het tweede kamer in Den Haag, waar veel Koerden thuis en in het tweede kamer vol met spanning naar gekeken hebben. Dinsdag 20 februari 2018 gaat er gestemd worden m.b.t. ingediende motie.
De Turkse AKP regering voert aanvallen uit op zowel burgers, als op de YPG eenheden,  nota bene op de Koerdische coalitie-bondgenoten van USA en het Westen, in de strijd tegen ISIS, in de afgelopen 5 jaren. De Turkse AKP regering van Erdogan valt Afrin/Rojeva aan in samenwerking met fundamentalistische groeperingen als Sultan Murad Brigade, Hamza Division, Faylaq Alsham (Sham Legion), Nour al-Ding al-Zenki Movement, Ahrar al-Sham Movement, Al-Shammiya Front. U ziet een opsomming van deze groeperingen en informatie over hun islamitische fundamentalistische ideologie in bijlage 3. Ook zijn er veel ISIS terroristen die met Turkije samen vechten; u ziet hun namen, geboortedata en bijnamen in bijlage 3 achteraan.
Bij deze aanvallen zijn er meer dan 200 burgerslachtoffers gevallen, onder wie 50 kinderen. Daarnaast zijn er 480 mensen ernstig gewond geraakt. Bij deze aanvallen worden alle etnische groeperingen die afgelopen 5 jaren veilig in Afrin/Rojeva konden leven aangevallen; het gaat om Koerden, Arabieren, Turkmenen, Armeniërs, Yezidis, Alevieten, Keldanis, Assyriers, Christenen en Moslims. Dorpen, huizen, bruggen, dammen, olijfgaarden, watervoorzieningen en alle andere voorzieningen worden plat gebombardeerd. Ook de vele culturele/historische erfgoed, die er in deze regio is, wordt vernietigd, zoals de 3000 jaar oude Hititische tempel Ayn Dara, wat nu helemaal verwoest is. Vorige week is tevens het historische Palace of Betal Aga in Jeleme (district Jenderese) ernstig beschadigd. Ook scholen, begraafplaatsen, moskeeën, kerken worden niet bespaard van de Turkse aanvallen (zie bijlage 2).  
Volgens het SDF (Syrian Democratic Forces, coalitie van YPG eenheden met Westerse troepen) zijn er tot heden 862 Turkse soldaten en jihadisten van het FSA om het leven gekomen (zie bijlage 2) de Turkse regering beloofde de Turkse bevolking in 1 dag korte metten te zullen maken met de Koerden in Afrin, 29 dagen later wordt er nog steeds hevig gevochten en is er veel verzet vanuit de bevolking van Afrin en vanuit dezelfde zelfverdedigingseenheden van de Koerdische YPG en de vrouwenverdedigingseenheden van de YPJ van Rojava die ISIS versloegen!
Tot heden is er veel kritiek vanuit het westen, zonder dat er daadwerkelijk sancties tegen de Turkse AKP regering van Erdogan ondernomen worden. Tot heden hebben 39 Franse senatoren hun afkeur van deze invasie van de Turkse regering laten blijken, door een petitie te ondertekenen en de Koerden te steunen. Vanuit het Zwitserse kabinet worden er vanuit het Switzerland Workers Party (POP), maar ook vanuit het Amerikaanse Senaatsleden steeds meer opgeroepen om de druk op Turkije te verhogen, om Turkije te laten stoppen met deze invasie van Afrin/Rojava (zie bijlage 1).
Wij vragen de Nederlandse regering en u als parlementariër, om als lid van de NAVO en VN veiligheidsraad, deze aanvallen van de Turkse AKP regime publiekelijk te verwerpen;  wij vragen u om druk uit te oefenen op de Turkse AKP regime om met deze aanvallen te stoppen! Wij vragen de internationale gemeenschap om de luchtruim boven Afrin en Rojava te verdedigen tegen verdere aanvallen vanuit Turkije!
 
STEM NEE tegen de invasie van Afrin! Immers, deze aanvallen vanuit de Turkse AKP regime zullen de internationale betrekkingen verder onder druk zetten, deze aanvallen zullen zorgen voor een nieuwe golf van vluchtelingen naar het Westen en deze aanvallen zullen zorgen voor destabilisatie van Rojava en ook Syrië, waar meer (islamitische) terreurorganisaties zoals ISIS zullen gedijen en op den duur ook het Westen als doelwit zullen aanvallen.
 
We sturen u bij deze drie belangrijke dossiers, met grondige informatie over volgende onderwerpen:
 
Bijlage 1: Update dossier Afrin, informatie 9-15 februari 2018 m.b.t.:
– Nieuws/oproepen vanuit regeringen/diplomaten uit Europa en USA om aanvallen op Afrin te stoppen
– Artikelen m.b.t. het bombarderen van burgers en vluchtelingenkampen door de AKP regering van Erdogan
– Berichten vanuit de SDF over aantal overleden Turkse soldaten en jihadisten sinds de invasie van de Turkse regering in Afrin
– Artikelen m.b.t. protestacties van Koerden in Europa
 
Bijlage 2: Informatie vanuit het informatiecentrum strijdende krachten van Afrin over het verzet in Afrin:
– Informatie over de oorlog in Afrin en de dreigende humanitaire situatie in Afrin
– Analyses m.b.t. deze invasie in Afrin
 
Bijlage 3: Dossier over Radicale groeperingen en ISIS leden, die in Afrin met de Turkse regering gezamenlijk optrekken:
– Informatie over de gewapende groepen die allen deelnemen aan de ‘operatie olijftak’, die gezamenlijk met de Turkse regering optrekken, genoemd bij naam en informatie over hun fundamentalistische achtergrond/ideologie
– Namen van ISIS terroristen die meedoen met ‘operatie olijftak’, met geboortedatum, echte naam en bijnaam en foto’s