Laten we gezamenlijk optrekken en van 3 augustus de Internationale dag van Strijd tegen feminicide (vrouwenmoorden) maken!

0
34

Op 3 augustus herdenken we voor de 3e keer de genocide op de Ezide (Yazidi) Koerden; In 2017 werden de Ezidi Koerden in Sinjar, in Noord Irak, op een brute, gewelddadige wijze door de ISIS (Islamitisch Staat) terroristen werden aangevallen en om het leven werden gebracht. Deze op genocide gerichte aanvallen en massamoorden van ISIS begonnen op 03 augustus 2014 en veroorzaakten een humanitaire ramp; deze aanvallen hadden als doel om de gehele Enid gemeenschap uit te roeien. De vrouwen binnen deze gemeenschap waren systematisch het doelwit van deze aanvallen, vandaar dat deze op genocide gerichte aanvallen ook als feminicide/vrouwenmoorden gezien kunnen worden.

Op 3 augustus 2014 was de hele wereld getuige van de genocide gerichte aanvallen door ISIS, met als doel om een van de oudste gemeenschappen in de wereld, de Ezidi gemeenschap, uit te roeien. Ze werden hopeloos, zonder enige bescherming achtergelaten toen de Peshermerga troepen van de Koerdische democratische Partij (KDP) zich terugtrokken uit deze regio van Sinjar, zonder enige waarschuwing vooraf. De Ezidi gemeenschap onderging toen systematisch massamoorden, verkrachtingen, martelingen, evacuaties, gedwongen gevangenschap van hun kinderen, waarbij deze kinderen door ISIS als kindsoldaten werden ingezet en slavernij van meisjes en vrouwen door ISIS.

Volgens onofficiële bronnen/onderzoeken zijn er meer dan 5.000 vrouwen en kinderen ontvoerd, verkocht op slavenmarkten, om ze uiteindelijk uit te roeien, conform de geplande genocide plannen van ISIS. Deze vrouwen en meisjes werden niet alleen verkocht in Noord Irak, maar ook in landen als Saoedi Arabië, waar ze nog steeds als slaven in het bezit zijn van anderen en worden misbruikt als seks slaven.
De Verenigde Naties hebben de aanvallen op de Ezidis als een officiële genocide erkend. Voor de Ezidi gemeenschap is deze genocide een van de 74 genocides die ze hebben moeten ondergaan in hun geschiedenis. Met deze genocide erbij, nota bene in de 21e eeuw, moeten ze de bittere werkelijkheid aanschouwen dat hun bestaan, hun geloof, hun vrijheid alleen maar gewaarborgd kan worden door zelfbeschikking, zelfbestuur en zelfbescherming. Vooral de vrouwen spelen een belangrijke rol in dit proces van zelfbestuur, als antwoord op deze genocide en vrouwenmoorden. Ze hebben hun slachtofferschap van zich afgeworpen en ze zullen weer controle nemen over hun levens, hun lot in eigen handen nemen door zich te verenigen als de Vrije Ezidi Vrouwen Beweging (TAJE) in Sinjar en in verschillende Europese landen, waar duizenden Ezidis naar toe gevlucht zijn.

De religieuze Ezidi gemeenschap wordt geconfronteerd met een enorme uitdaging in het onderhouden van dit niveau van organisatie van verzet en strijd, aangezien nog duizenden vrouwen, meisjes en jongens nog steeds gevangen zijn in de handen van ISIS terroristen. De vrouwenmoorden tegen Ezidi vrouwen gaan daarom nog steeds door en zijn niet tot een einde gekomen. Derhalve is er op 11 en 12 maart 2017 tijdens een Internationale Ezidi Vrouwen Conferentie in Bielefeld Duitsland besloten, dat om de Ezidi vrouwen te kunnen bevrijden, er een effectieve strijd op internationaal niveau nodig is en dat deze strijd begint met het verklaren van 3 augustus als de Internationale Dag van Actie tegen feminicide/Vrouwenmoorden.

Feminicide/Vrouwenmoorden hebben een impact op ons allen. De systematische moorden op vrouwen, vanwege hun gender, is wereldwijd aanwezig en houdt onder andere in dat vrouwen fysiek, psychisch aangevallen worden en op economisch vlak geraakt worden en dat er structureel verschillende vormen van geweld tegen vrouwen wereldwijd plaatsvinden. Genderspecifieke aanvallen/geweld tegen vrouwen bedreigen de levens van biljoenen vrouwen wereldwijd, terwijl de daders ongestraft er vandoor gaan, zoals dat het geval is met de vrouwenmoorden gepleegd door ISIS terroristen. De reden hiervoor is dat in tegenstelling tot een gewone genocide, vrouwenmoorden/feminicide als een aparte categorie van genocide gezien wordt in nationale en internationale wetten. Echter, alle vormen van genocides beginnen of vinden plaats door vooral vrouwenmoorden/feminicide, zoals in het geval van Ezide vrouwen in Sinjar.

Daarom roepen wij alle vrouwen in de wereld op om 3 augustus als de Internationale Dag van Actie tegen feminicide/Vrouwenmoorden te verklaren om zodoende op internationaal niveau bewustzijn te creëren voor de ontvoering van vrouwen, voor het tot slaaf maken van vrouwen en voor de moorden op Ezidi vrouwen in Sinjar. De Koerdische Vrijheidsbeweging zal op 3 augustus vele vormen van protesten organiseren en zal daarmee de strijd voor vrijheid van de Ezidi vrouwen wereldwijd aangaan en laten horen.
Doe mee met onze acties voor de vrijheid van Ezidi vrouwen en plan met ons mee de activiteiten, waarmee we de stem van de Ezidi vrouwen kunnen laten horen! Zet je in, in je eigen stad, je eigen land met je eigen activiteiten voor Ezidi vrouwen. Neem je activiteiten op, maak foto’s, schrijf er stukken over en stuur ons deze opnames/stukken/foto’s zodat we ze kunnen delen op social media, zodat we de Ezidi vrouwen wereldwijd kunnen laten zien dat alle vrouwen over de hele wereld achter de Ezidi vrouwen staan en dat we ze steunen!

Stuur je activiteiten/acties naar volgende adressen/pagina’s:
Facebook: Ezidi Jin
E-Mail: ezidi.women.struggle@gmail.com
De Vrije Ezide Vrouwen Beweging / Free Êzidi Women’s Movement (TAJÊ)