De EU dient krachtiger op te treden tegen de dreigende autocratie in Turkije!

0
273

De EU dient krachtiger op te treden tegen de dreigende autocratie in Turkije!

Een van de eerste zaken die het kersverse kabinet in de Tweede Kamer besprak, betrof de verslechterde politieke situatie in Turkije. Hiertegen werden ook diverse moties ingediend vanuit verschillende Kamerleden.

De eerste motie, welke werd aangenomen, ging over onder andere de opgesloten HDP-parlementariërs (op twee na grootste partij) in Turkije. De motie, afkomstig van Sadet Karabulut van de Socialistische Partij, riep het kabinet op om zich op Europees niveau in te spannen voor de vrijlating van democratisch gekozen HDP-parlementariërs in Turkije. Wat opviel was dat de leden van DENK, die in Nederland wel hameren op gelijkheid en democratie, tegen deze motie stemden.

Een tweede motie, ingediend door Pieter Omtzigt van het CDA, ging over de situatie in de Turkse gevangenissen. In deze motie werd de EU opgeroepen om rapporten van het CPT (Comité ter preventie van martelingen en inhumaan gedrag) inzake onderzoeken in Turkse gevangenissen (2016) op te vragen en binnen 4 weken openbaar te maken. De enige partij die tegen deze motie stemde was DENK.

De EU betaalt tot op heden elke maand 2 miljoen euro aan Turkije, in de vorm van een pre-toetredingssteun. Dit geld is bedoeld om het gevangeniswezen in Turkije te verbeteren. Het tegenovergestelde is echter het geval: de situatie verslechtert juist met de dag, doordat de gevangenissen overvol zitten met politici, journalisten en burgers die kritiek leveren op Erdogan. Deze rapporten zijn eveneens voorgelegd aan de Turkse overheid. Geen van deze rapporten zijn tot op heden openbaar gemaakt door Turkije.

Een derde motie, wederom ingediend door Sadet Karabulut van SP, inzake het opschorten van de export van militair materiaal aan Turkije, is afgewezen.

Twee weken geleden verscheen er een onderzoeksrapport van de VN, waarin stond dat de Turkse staat tussen juli 2015 en december 2016 de mensenrechten op grote schaal heeft geschonden gedurende militaire operaties. Hierbij zijn zeker 2000 mensen omgekomen en zijn er 500.000 mensen (voornamelijk Koerden) op de vlucht geslagen. Dit rapport heeft blijkbaar geen indruk gemaakt op partijen als de VVD, het CDA, en de PvdA. Deze partijen stemden namelijk allen tegen dit voorstel. Ook DENK stemde, zoals verwacht, tegen.

In Duitsland heeft men eveneens de conclusie getrokken dat Europese wapens tegen de burgerbevolking in Turkije worden gebruikt. Dit heeft er toe geleid dat de Duitse overheid, sinds de coup van 2016, minder wapens geëxporteerd heeft naar Turkije. Het is jammer dat de Nederlandse regering niet, net als de Duitse regering, overgaat tot blokkade van wapenexport aan Turkije en niet wil inzien wat voor impact wapenleveranties aan Turkije hebben op de burgerbevolking.

DEMNED steunt alle ingediende moties, m.b.t. de politieke situatie in Turkije, van de afgelopen weken. Wij verzoeken de Nederlandse regering om bovenstaande moties ook op Europees niveau aan te kaarten en met andere EU-staten  een gezamenlijk standpunt hierover aan te nemen. Om de vrijheid van meningsuiting, democratie en mensenrechten, die de EU hoog in het vaandel heeft staan, te beschermen, dient de EU krachtiger op te treden tegen de Turkse staat en haar onderdrukkingspolitiek. Wij verzoeken de EU om alle financiële en militaire steun aan Turkije stop te zetten tot Turkije de democratie en mensrechten weer in acht neemt en alle politieke gevangenen vrijlaat!

DemNed
Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here