De Koerden vormen een belemmering voor zijn dromen dus wilt hij ze uitroeien!

Rojava,een gebied  waar Koerden,Arabieren,christenen,Yezidis samen leven wordt momenteel onder leiding van Turkse president Erdogan  gebombardeerd. De Koerden in Rojava (West-Kurdistan/Noordoost-Syrie) vormen een lichtpuntje in een duister gebied. Sinds 2012 hebben de mensen in Rojava, met een mede leidende rol van vrouwen, een sociaal systeem opgebouwd dat een vreedzaam, radicaal-democratisch, gendervrij leven mogelijk maakt voor alle etnische, religieuze en culturele groepen in de regio. Deze autonome zelforganisatie is gecreëerd door het sterke geloof in democratie, vrijheid en de solidariteit van alle volkeren. De Syrische Democratische Strijdkrachten(SDF) hebben samen met internationale coalitie de bevolking in Rojava beschermd tegen de aanvallen van IS.De SDF bestaat uit Koerdische, Arabische en Assyries milities. Dankzij hun strijdkracht is de IS barbaren uitgeschakeld waarbij 13.000 SDF strijders zijn omgekomen en duizenden gewond zijn geraakt.

Trump heeft recent aangekondigd  dat internationale coalitie zich zullen terugtrekken uit deze regio. Trump wil de verantwoordelijkheid voor de strijd tegen de overblijfselen van de zogenaamde Islamitische Staat (IS)  overgedragen aan Turkije. Het is een open oorlogsverklaring aan alle waarden van de mensheid  om de verantwoordelijkheid voor de strijd  tegen IS nu aan een land te geven dat de IS-barbaren logistiek en financieel heeft  gesteund.Duizenden IS gevangenen zullen door Turkse regering vrijspel krijgen om zicht weer  te organiseren wat een gevaar vormt voor ons allen.Een aanval van Turkije betekent, vergelijkbaar met het offensief van Turkije in Afrin,  duzienden burgers zullen worden gedood en miljoenen mensen zullen worden ontheemd (waaronder mensen die al vluchteling of intern ontheemde mensen zijn). Een dergelijke operatie zal ook alle alternatieve democratische structuren in gevaar brengen die zijn opgebouwd in het gebied voor de vrijheid, vrede, gerechtigheid en de bevrijding van vrouwen. Het wordt een mondiaal probleem  en de gevolgen zullen niet alleen binnen de Syrische grenzen blijven maar zich verspreiden in de hele wereld.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat Erdogan’zijn’ droom om een radicaal islamitische staat ,zoals IS,  wil realiseren. Dit wil hij doen door nu vele Jihadisten in het grondgebied te plaatsen dat hij van plan is te veroveren. De EU keurt de aanvallen af maar ondertussen gaan mensen in Rojava dood. De verenigde natie EU kan deze, als ze dat zouden willen, aanvallen stop zetten. Wij willen dat EU en de verenigde naties  onmiddellijk stappen onderneemt om de afschuwelijke aanvallen stop te zetten en vragen allen solidair te zijn met de strijd van de Koerden door  deel te nemen aan onze acties die in deze week plaatsvinden.

De bovengenoemde acties zullen alleen deze week plaatsvinden. Zoals bij Kobani en Afrin zullen de Koerden gedurende aanvallen op Rojava in Europa elke dag op straat acties gaan uitvoeren.

Als we niet willen dat IS opnieuw  in de Europese steden aanslagen pleegt, wees dan solidair met de Koerdische bevolking die zich verzet en spreek je uit  tegen de aanval van Turkije  door Nederlandse regering op te roepen acties te ondernemen.

Mail ons en wij nemen contact met u op;  info@demned.nl