WIE ZIJN WIJ?

Demned is een Raad van gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland.  Onze achterban bestaat namelijk niet alleen uit Koerden overigens is dit wel de grootste groep, maar ook uit andere gemeenschappen uit Koerdistan zoals de Assyriërs, Armenen, Yeziden, Christenen, Alevieten en Soennieten. Demned is een overkoepelend orgaan in Nederland. Deze gemeenschappen in Nederland tellen ongeveer 130 000 burgers. Deze wonen verspreid over heel Nederland, de grote steden zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Arnhem zijn wel de meest bewoonde steden door deze gemeenschappen. In deze steden hebben wij ook stichtingen of verenigingen die georganiseerd zijn volgens het volksradensysteem. Een volksraad bestaat uit verschillende commissies zoals: externe relaties, opleidingscommissie, culturele en sociale commissies en een rechtvaardigheidscommissie. Al deze commissies werken zelfstandig maar komen bijeen met hun activiteiten. Zo houdt de commissie externe relaties zich bezig met het onderhouden van de (diplomatieke) contacten, maar is ook een spreekbuis van de achterban. De culturele commissie houd zich bezig met culturele activiteiten en de sociale commissie onderhoud de contacten met de achterban. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de leden hiervoor is de opleidingscommissie actief. Mensen worden gehoord, geactiveerd en opgeleid. De vrouw speelt een belangrijke rol binnen de gemeenschap, zij hebben een onafhankelijke commuun of eigen vrouwenraad waar zij gericht op vrouwen en kinderen hun eigen activiteiten organiseren. Dat de vrouw een belangrijke rol speelt komt  ook terug in het co-voorzitterschap. Iedere raad heeft een co-voorzitterschap welke bestaat uit een man en een vrouw.

Verder is democratie een zeer belangrijke waarde van Demned.  Alle commissieleden en voorzitters worden op democratische wijze gekozen door de leden van een stichting/vereniging.  Lokaal vinden er verkiezingen plaats voor de voorzittersfuncties en ook landelijk voor de covoorzitters van Demned.