ONZE VISIE & MISSIE

Demned is een officiële instantie, die een brede en overkoepelende functie heeft over diverse gemeenschappen uit Koerdistan die in Nederland woonachtig zijn. Demned verenigt en verbindt deze gemeenschappen met elkaar. Door middel van haar expertise, ervaringen en deskundigheid zet Demned zich in om deze gemeenschappen actief te laten deelnemen aan de Nederlandse maatschappij, waarbij ze hun culturele identiteit kunnen behouden, zich verder kunnen ontwikkelen en toch goed geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Wij streven naar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

MISSIE

De missie van Demned is om in onze achterban integratie te stimuleren waarbij democratie, gendergelijkheid en ecologie centraal staan. We streven ernaar om de gemeenschappen uit Koerdistan die woonachtig zijn in Nederland actief deel te laten nemen op sociaal-maatschappelijke domeinen.