ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN:

Demned geeft vorm aan haar sociale, culturele en politieke activiteiten door zich te richten op wat haar achterban en de verenigingen verlangen en nodig hebben. Demned neemt niet de verantwoordelijkheid van deze verenigingen over, maar levert ondersteuning, adviseert, coacht en informeert waar nodig.

Er is sprake van een overkoepelende dienstverlening met vrijwilligers die voldoende bagage hebben om kwalitatieve activiteiten op te zetten en maatschappelijk actief te zijn. Demned vormt op dit punt een brugfunctie tussen individuele verenigingen, verschillende organisaties in Nederland, waarmee we kunnen samenwerken.

Demned is ook de spreekbuis voor haar achterban in binnen- en buitenland en informeert de publieke opinie regelmatig door middel van persberichten, opiniërende stukken in de media, interviews op tv, radiozenders en in kranten.

Demned is belangenbehartiger van haar achterban en neemt in deze functie actief deel aan de politieke en maatschappelijke discussies, zowel met politici in het parlement als met lokale politici in gemeenteraden. Daarnaast overlegt Demned met andere landelijke en lokale instanties zoals veiligheidsadviseurs, Amnesty International, etc.

Demned informeert haar achterban regelmatig over beleid, rechtstaat, actuele thema’s, maar bevordert ook deelname van haar achterban door politieke betrokkenheid en deelname in de Nederlandse politiek. Hiervoor organiseren wij bijeenkomsten met Nederlandse politici.

Demned kan dus gezien worden als hét kenniscentrum voor alle gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland. We organiseren regelmatig bij- en nascholingsactiviteiten voor onze leden en achterban. Daarnaast organiseren wij verschillende congressen, workshops en symposia met sprekers uit het binnen- en buitenland.

Bij lokale stichtingen en vereniging die aangesloten zijn bij Dem Ned worden culturele activiteiten georganiseerd zoals muziek en instrumentlessen, dans en theaterlessen en ook taallessen in het Kurmance, Zazaki, Nederlands en Engels (afhankelijk van de behoefte van de lokale achterban).

Voor meer informatie: info@demned.nl