ZATERDAGMOEDERS in Turkije komen voor de 700-ste keer bijeen

Het fenomeen ‘ZATERDAGMOEDERS’ is in Nederland minder bekend dan de ‘Dwaze Moeders’ (Vereniging van Moeders van het Meiplein) uit Argentinië. Toch strijden beide groepen Moeders voor dezelfde gerechtigheid en dezelfde burgerrechten. Ze willen namelijk weten waar hun verdwenen dierbaren zijn gebleven.

Voor de 700ste keer komen familieleden in Istanbul bij elkaar met de eis: “Vind diegenen die verdwenen zijn en biedt ons gerechtigheid”. De opgepakten werden gevangen genomen door veiligheidstroepen en vervolgens werd hun bestaan ontkend door de officiële autoriteiten. Bovendien ontvingen mensenrechtenverdedigers die hen ondersteunen geen enkele informatie over hun verblijfplaats. Sinds 700 weken al komen de ZATERDAGMOEDERS iedere zaterdagmiddag om 12:00 samen op het Galatasaray Plein (één van de drukste locaties in Istanbul). De moeders dragen foto’s van honderden van hun verdwenen familieleden en dierbaren met zich mee. Deze campagne van de ZATERDAGMOEDERS is het langstlopende vreedzame protest in de geschiedenis van Turkije.

Sinds 1995 komen elke zaterdag moeders bijeen op het Galatasaray Plein voor een sit-in demonstratie om de overheid te vragen naar het lot van hun geliefden, die in de jaren ’90 zonder enig spoor verdwenen. Vaak werden zij ontvoerd, gemarteld en vermoord. De oproep van het Galatasaray Plein is er voor iedereen. Het stilzwijgen over de onrechtvaardigheid, baart namelijk meer onrechtvaardigheid.

Waar je ook bent, sta schouder aan schouder om jullie steun te betuigen voor de eisen van de ZATERDAGMOEDERS en de waarheid en de gerechtigheid recht te doen. Wij roepen iedereen op om solidair te zijn met de ZATERDAGMOEDERS:

Zaterdag 25 augustus 2018

15:00 uur op de Dam in Amsterdam

Comité Zaterdagmoeders

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gulcan Coban, 06-39559859

Mustafa Ayranci, 06-22202879