Turkse moskeekoepel organiseerde jeugdkampen naar radicale imam – Nederland

Tweede Kamerleden spraken vorige week hun zorg uit over het plan van de Turkse regering om weekendscholen op te richten in Nederland. De scholen zouden gericht zijn op de Turkse taal, geschiedenis en Islam.

De Kamer vreest dat Turkije hiermee greep probeert te houden op Turkse-Nederlanders. Nu blijkt het omgekeerd ook voor te komen: Turkse-Nederlanders die naar Turkije op kamp gaan voor onderwijs bij radicaal-islamitische scholen.

De Turke Moskee-organisatie Milli Görüs heeft de afgelopen jaren tientallen Turks-Nederlandse jongeren meegenomen naar Turkije, om lessen te krijgen van een radicale imam, Nureddin Yildiz, die de gewapende jihad in Syrië steunt en geweld tegen vrouwen legitimeert.

Bron: NRC