Actiedag ‘Stop de Turkse bezetting van Koerdistan’ in Den Haag

Omstreeks half twee vanmiddag begonnen Koerden en hun vrienden zich te verzamelen voor het parlement in Den Haag. Platform ‘Stop de Turkse bezetting van Koerdistan’ deed een internationale oproep voor de actie: “We nodigen de Koerdische bevolking en de vrienden van het Koerdische volk uit om actief deel te nemen aan deze activiteiten in de verschillende landen”. aldus het Platform.

Het platform “Stop de bezetting van Koerdistan” bestaat uit Koerdische-, Turkse, Assyrisch-Syrische-, Armeense-, Laz-, vrouwen-, academici, journalisten, jongeren, Alevi, Yazidi en democratische mosliminstellingen.

Het platform zal gezamenlijke acties houden op nationaal en internationaal niveau in Europa, Japan, Canada en Australië.

In Den Haag kwam de animo langzaam op gang maar kon het platform uiteindelijk rekenen op zo’n 50 mensen.